Hvordan skifter jeg olje på rotorklipperen?

Oljebyte bör du göra var 25:e timme eller minst varje säsong för att din motor skall hålla så länge som möjligt. Denna typ av motorer saknar oljefilter och detta är därför extra viktigt.

OBS!
Tänk på att alltid se till att tändhatten är borttagen från tändstiftet när du servar maskinen så att motorn inte startar av misstag. Om du har en maskin med självstart, skall du alltid ladda ur fjädern och därefter vrida den orangea nyckeln i OFF läge innan du servar maskinen. Bensintanken bör också vara tom när du byter olja, annars kommer bensinen att läcka ur luftningshålet i bensinlocket.

Alla gräsklipparmotorer har en oljeplugg i botten på motorn som du kan lossa. Denna plugg är oftast konisk vilket gör att du av misstag kan spräcka ”sumpen”, när du skall spänna den igen efter byte. Denna plugg kräver också oftast specialverktyg och sitter ev dold bakom kniven. Ett enklare sätt att göra detta är därför att hälla ur olja samma väg som du normalt fyller på.

Detta går till på följande sätt.
Skruva ur oljestickan, placera ett kärl som rymmer minst 1 liter snett bakom maskinen, res maskinen upp så att oljan rinner ut hålet där du normalt fyller på olja. Detta arbete gör du lättast när motorn är varm och oljan är lättflytande. Var försiktig så du inte tippar maskinen för mycket på sidan och därmed får olja i luftfiltret eller ljuddämparen. Om du vill vara på den säkra sidan, montera bort luftfiltret först. Detta bör dessutom bytas/rengöras samtidigt som du gör oljebyte.

Fyll därefter på 0,55 l Klippo gräsklipparolja och sätt tillbaka oljestickan och provstarta motorn.