Hvorfor skal jeg bruke originaldeler på maskinen?

Klippo legger ned mye arbeid i at maskinene skal fungere så problemfritt som mulig over lang tid. Vi vil gjerne at denne målsettingen skal gjelde også etter at du har utført service på maskinen. Alle deler i maskinen har sine egne små finesser og funksjoner som kanskje ikke vises ved første øyekast, men som du først oppdager når du studerer dem i nærmere detalj. Alle våre deler kommer dessuten fra samme kvalitetsfamilie, akkurat som delene som sitter på maskinene når de er nye. Vi gir ingen garantier hvis du bruker uoriginale deler, maskinen vil heller ikke lenger være CE-godkjent og vi kan ikke ta på oss noe produktansvar. Spør derfor alltid etter originale Klippo-deler når du skal kjøpe slite- og reservedeler eller få utført service på maskinen.