Hvordan skal jeg starte min Klippo med selvstarter?

Første start når maskinen aldri har vært startet og fjæren ikke er trukket opp:

 1. Sørg for at den oransje nøkkelen på motoren står i posisjonen ”på”.
 2. Prime minst tre ganger.
 3. Hold inne sikkerhetsbøylen.
 4. Før starthendelen frem på overhåndtaket til den klikker på plass.
 5. Slipp ikke bøylen.
 6. Start maskinen med snoren på vanlig måte.
 7. Maskinen starter.

Start når maskinen har vært startet og fjæren er trukket opp:

 1. Sørg for at den oransje nøkkelen på motoren står i posisjonen ”på”.
 2. Prime minst 3 ganger.
 3. Hold inne sikkerhetsbøylen.
 4. Før starthendelen frem til den klikker på plass og motoren starter. Obs! Det er viktig at du fører hendelen frem til den klikker på plass, ellers går startmotoren tilbake mot svinghjulet og trekker opp fjæren igjen, men kanskje bare halvveis. Når du har gjort dette noen ganger, er det ikke mer kraft igjen i fjæren.

Start når maskinen har stoppet under klipping:

 1. Sørg for at den oransje nøkkelen står i posisjonen ”på” og at det er bensin på tanken.
 2. Prime tre ganger.
 3. Hold inne bøylen.
 4. Før frem starthendelen på overhåndtaket til det klikker på plass.
 5. Slipp ikke bøylen.
 6. Start maskinen med snoren på vanlig måte.
 7. Maskinen starter.