Brukervilkår

Klippo setter pris på at du er interessert i selskapet og dets produkter.

Generelt

Denne websiden og alle dens underordnede websider (samlet omtalt som ”websiden”) publiseres og vedlikeholdes av Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller deres konsernselskaper, datterselskaper eller filialkontorer (samlet omtalt som KLIPPO).

Lisens

I henhold til vilkårene i denne avtalen gir KLIPPO deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til tilgang, bruk og visning av denne websiden og dens innhold.

Brukergaranti

Du garanterer at du vil bruke websiden i henhold til disse vilkårene inkludert reglene og bestemmelsene i denne avtalen og følge alle eksisterende og fremtidige prinsipper og regler for websiden.

Integritet

Informasjon om KLIPPOs integritetspraksis og innsamling og behandling av personlig informasjon finnes i KLIPPOs personvernpolicy.

Endringer

HUSQVARNA forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å, når som helst og uten foregående meldinger helt eller delvis endre, legge til deler og fjerne deler av denne avtalen.

Immaterielle rettigheter

Du bekrefter og samtykker i at alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patenter, know-how, konfidensiell informasjon, databaserettigheter og rettigheter hva angår varemerker og konstruksjoner, uansett om de er registrert eller ikke) på websiden tilhører KLIPPO eller deres lisensgivere.

Programvare

All programvare som kan være tilgjengelig for nedlasting fra denne websiden (”programvaren”) er arbeid med opphavsrett som tilhører KLIPPO og/eller deres leverandører.

Andre websider

For å gjøre det lett for deg kan denne websiden ha koblinger til websider på Internett som eies, publiseres og vedlikeholdes av tredjeparter.

Eksterne koblinger til websiden

Alle koblinger til websiden må være skriftlig godkjent av KLIPPO, i tillegg til at KLIPPO gir sin tillatelse til koblinger:

Utelukkende av indirekte garantier

Til tross for at det er lagt ned mye arbeid i å sikre at informasjonen på websiden er riktig og at websiden hele tiden skal være tilgjengelig, tar KLIPPO ikke på seg noe ansvar for dette.

Ansvarsbegrensning

KLIPPO SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HA ANSVARET FOR DIREKTE, INDIREKTE, PÅFØLGENDE, STRAFFERETSLIGE, SPESIELLE ELLER UFORUTSETTE SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV VIRKSOMHET, KONTRAKT, INNTEKTER, DATA, INFORMASJON ELLER DRIFTSAVBRUDD) SOM SKYLDES, OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, DENNE WEBSIDEN ELLER INNHOLDET ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE, SELV OM KLIPPO ER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Jurisdiksjon

Denna Webbplats styrs, drivs och administreras av KLIPPO från koncernens kontor i Sverige.

Detta uppdaterades senast den 07/03/11.