Användarvillkor

Klippo uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter.

Allmänt

Denna webbplats, och alla dess underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”) publiceras och underhålls av Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eller dess koncernföretag, dotterbolag eller filialkontor (tillsammans benämnda KLIPPO).

Licens

Under Villkoren i detta Avtal ger KLIPPO dig en icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar, begränsad rätt till åtkomst, användning och visning av denna Webbplats och materialet på den.

Användargaranti

Du garanterar att du kommer att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor inklusive reglerna och bestämmelserna under detta Avtal och följa alla befintliga och framtida principer och regler för Webbplatsen.

Integritet

Information om KLIPPOs integritetspraxis och insamling och behandling av personlig information finns i KLIPPOs sekretesspolicy.

Ändringar

HUSQVARNA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande helt eller delvis ändra, lägga till delar i och ta bort delar av detta Avtal.

Immateriella rättigheter

Du bekräftar och samtycker till att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter vad gäller varumärken och konstruktioner, oavsett om de är inregistrerade eller inte) på Webbplatsen tillhör KLIPPO eller deras licensgivare.

Programvara

All programvara som kan vara tillgänglig för nedladdning från denna webbplats (”Programvaran”) är arbete med upphovsrätt som tillhör KLIPPO och/eller deras leverantörer.

Andra webbplatser

För att underlätta för dig kan denna webbplats ha länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part.

Externa länkar till Webbplatsen

Alla länkar till Webbplatsen måste vara skriftligen godkända av KLIPPO, förutom att KLIPPO ger sitt medgivande till länkar i vilka:

Uteslutande av indirekta garantier

Trots att omsorg lagts på att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt och att Webbplatsen fortlöpande finns tillgänglig, tar KLIPPO inget ansvar för detta.

Ansvarsbegränsning

INTE I NÅGOT FALL SKA KLIPPO ANSVARA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJANDE, STRAFFRÄTTSLIG, SÄRSKILD ELLER OFÖRUTSEDD SKADA (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VERKSAMHET, KONTRAKT, INTÄKTER, DATA, INFORMATION ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) SOM BEROR PÅ, UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, ÄVEN OM KLIPPO HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Jurisdiktion

Denna Webbplats styrs, drivs och administreras av KLIPPO från koncernens kontor i Sverige.

Detta uppdaterades senast den 07/03/11.