Ängsgröe

Ängsröe (Poa praténsis L.) är ett flerårigt, mörkgrönt eller något grågrönt, mattbildande med styvt strå och förekommer vild i hela landet. Gräset tål mycket kraftigt slitage och har stor motståndskraft mot köldskador samt dessutom en bra läkningsförmåga efter skador. Ängsgröen trivs bäst i soliga lägen och mår utmärkt av mycket med kväve. Gemensamt för de 65 sorterna som finns på marknaden, är att det bildar många underjordiska utlöpare, s.k. rhizomer. Rhizomer är stammar som växer nere i jorden och som bildar nya gräsplantor när de når markytan. Bladbredden kan variera men är vanligtvis 2-5 mm. Gräset tar ca 30 dagar på sig för etablering. Ängsgröe används på tees, fairways och i ruffar. Oftast i blandning med tätvuxen rödsvingel i de nordliga delarna och med engelskt rajgräs på fairways eller med rödsvingel i ruff i de södra delarna av landet. Dess växtsätt gör att den är tacksam för en relativt hög klipphöjd gärna 3-4 cm. Gräset bör dock inte klippas under 12 mm. Ängsgröen är mycket tålig mot utvintringsskador. Den är mer krävande än rödsvingel vad gäller vatten och näring men den väletablerade ängsgröemattan står mycket väl emot ihållande torka.