Fårsvingel

Fårsvingel (Festúca ovina L.) är ett flerårigt, tätt tuvat gräs med tuvor som har har en karaktäristisk blandning av levande grågröna blad och vissna gulnade blad. Stråna kan bli upp till fyra decimeter höga. Bladen är mycket smala, endast en halv millimeter breda, och ihoprullade. Arten blommar från maj till juli. Vippan är liten, grågrön eller ibland med rödaktig ton, och den har korta styva vippgrenar. Småaxen har tre till sex blommor och tydliga borst på ytteragnarna.

Fårsvingel liknar mest de naturaliserade arterna hårdsvingel (F. brevipila) och finsvingel (F. filiformis). Hårdsvingel har dock större och yvigare tuvor med blågröna grövre blad som är omkring en millimeter breda, samt småax med längre borst. Finsvingel skiljer sig genom längre men ännu tunnare blad som är smalare än en halv millimeter, samt ljusgröna småax utan borst. I fjälltrakterna kan fårsvingel förväxlas med groddsvingel F. vivipara), som har likartade tuvor, men axgroende småax utan borst.

Utbredning
Fårsvingel är ett av våra allra vanligaste gräs och förekommer i hela landet, även i fjälltrakterna. Den växer framförallt på näringsfattiga torra platser, som torrbackar, hällmarker, hedar och skogsbryn.