Groddsvingel

Groddsvingel (Festúca vivipara L.) är ett lågväxt, tuvat gräs med axgroende vippa. Stråna är styva och blir omkring två decimeter höga, vid basen är de omgivna av vitgula bladslidor. Bladen är trådsmala, ihoprullade och grågröna, de sitter blandade med vissna fjolårsblad, bladslidorna är ofta rödaktiga. Arten blommar i juli-augusti. Vippan har korta styva grenar, den är mer eller mindre violett, med flerblommiga borstlösa småax. Blommorna sätter inte frö, utan gror till små plantor direkt i småaxen, medan de ännu sitter kvar i vippan. I Sverige förekommer bara huvudunderarten vanlig groddsvingel.

Groddsvingel liknar mest fårsvingel och betraktades förr som en varietet av denna. Fårsvingel skiljs genom normala småax som inte är axgroende.

Utbredning
Groddsvingel är allmän i hela fjällkedjan och den växer både på torra och fuktiga fjällsluttningar. Arten kan i sällsynta fall även påträffas i barrskogsområden nedom fjällen.