Hårdsvingel

Hårdsvingel (Festúca duriúscula L.) är en gräsart som liknar rödsvingel (men som klarar torka bättre) och fårsvingel. På torra underlag och i områden utsatta för torka kan det därför var bra med hårdsvingel i fröblandningen.

Hårdsvingel är ett tätt tuvat, flerårigt gräs vars strån kan bli upp till fyra decimeter höga. Bladen är blågröna och grova, omkring en millimeter breda, samt något sträva mot spetsen, de är ihoprullade och verkar därför trinda. Bladslidorna är gul- eller gråaktiga men inte pappersartade. Arten blommar i juni-juli, vipporna är omkring fem centimeter långa och har ganska korta, styva grenar. Småaxen är flerblommiga, drygt fem millimeter långa, grågröna eller violettanlupna och har finhåriga ytteragnar med tydliga borst som är omkring två millimeter.

Hårdsvingel kännetecknas av de grova, blågröna, till synes trinda bladen och det tuvade växtsättet. Den ger ett stort och kraftigt intryck och har ganska mörkt gröna blad.

Utbredning
Hårdsvingel är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Västerbotten. Den växer vanligen i bestånd i vägkanter, gräsmattor och på banvallar. Arten härstammar från Mellaneuropa och är inkommen med importerat gräsfrö.