Krypven

Krypven (Agróstis stolónifera L.) är ett gräsmaterial som har ovanjordiska utlöpare och ett extremt tätt växtsätt. Den är lämplig för paradgräsmattor som skall klippas lågt. Krypven är ett flerårigt, mjukt, vackert och skottätt gräs som sprider sig genom talrika överjordiska utlöpare, så kallade stoloner. Stoloner är stammar som växer längs med markytan och slår rot och bildar nya gräsplantor. Gräset har blad som är 2-5 millimeter breda med en stävformad bladspets och det etablerar sig på cirka 14 dagar. Krypvenen tål skuggiga platser men trivs bäst på solbelysta områden och tål klippning ned till 4 millimeter. Det används på greener, tees och fairways vanligen som en enda grästyp men blandningar med till exempel rödsvingel och rödven förekommer i första hand på fairways. Gräset har dålig slitstyrka och dålig tork- och skuggtolerans. Det har också ett högt näringskrav och kräver mycket bevattning samt vertikalskärning. Nackdelen med krypven är att flitigt trampande med golfskor försedda med spikar runt hålen, river upp stolonerna och ger ett stort antal spikmärken. Dessa ger då en ojämn puttyta.