Rödven

Rödven (Agróstis ténius Sibth.) är en småfröig grässort och används bara i små mängder i olika blandningar, som ett komplement för att öka gräsmattans täthet. Den är känslig för angrepp av utvintringssvampar – ju större mängd Rödven i gräsmattan, desto större risk för svamp. Rödven har måttlig slitstyrka och bör inte anvädas till ytor som är avsedda för sport och spel. Vid låg klippning blir gräsarten mer känslig för torka. Även mycket små mängder av rödven i gräsblandningen kan innebära att gräsmattan efter några år blir helt dominerad av rödven.

Den fleråriga rödvenen växer lågt, med fina blad och med en vacker ljus- eller mellangrön färg. Den har både över- och underjordiska utlöpare och bildar därför täta, mjuka mattor som tål att klippas kort. Bladbredden är 1-3 mm och etableringstiden är 14 dagar. Rödven passar utmärkt på golfgreener. Men även på tees och fairways. Lägsta klipphöjd är runt 4 mm. Och den är en utmärkt kombination med rödsvingel. Rödven kräver ganska kraftig gödsling och intensiv skötsel. Den måste för ökad skottbildning. Rödven tål inte allt för mycket slitage och den har inte så bra vinterhärdighet och dessutom dålig tolerans mot torka.