Trampgröe

Trampgröe (Poa Supina L.) är ett lågväxt, flerårigt gräs med krypande, ovanjordiska, rotslående, vegetativa skott som ofta bildar mattor, någon egentlig jordstam har den däremot inte. Trampgröe har en unik kombination av slitstyrka, läkningsförmåga, lång vegetationsperiod och framförallt mycket bra skuggtolerans. Stråna blir vanligen bara upp till en decimeter höga, men de kan bli nästan tre decimeter. Bladen är slaka och ljusgröna med trinda eller svagt plattade bladslidor. Arten blommar i maj-juni. Vipporna är små, omkring tre centimeter långa, och platta med bara en vippgren vid de nedre noderna. Småaxen sitter gyttrade i yttre halvan av vippgrenarna och är ofta brokiga i purpurbrunt och vitt. Ståndarna har välutvecklade ståndarknappar som är ungefär två millimeter långa och mycket längre än breda.

Den korta vippan med enstaka vippgrenar nedtill och de långa ståndarknapparna är karaktäristiska för trampgröe. Den liknar annars mest vitgröe, men den senare är ettårig utan rotslående skott och har ljusare vippor med flera vippgrenar vid de nedre noderna. Dessutom har vitgröe småax som är infästade ungefär vid mitten av vippgrenarna och mycket korta, nästan kvadratiska ståndarknappar. De två arterna kan korsa sig. Trampgröe kan också misstas för en småväxt ängsgröe, men den senare har dock en underjordisk jordstam, samt flera vippgrenar vid de nedre noderna i vippan.

Arten används för nysådd och renovering av fotbollsplaner, greener och utslagsplatser.

Utbredning. Trampgröe är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer ofta i kanten av skogsstigar på fuktig mullrik jord, arten är kulturgynnad och trivs bäst där marken hålls öppen till en viss grad. Trampgröe blommar oftast före midsommar och vippan vissnar sedan snabbt och faller sönder, vilket gör att den kan vara lätt att förbise senare under säsongen.