Turftimotej äv. Vildtimotej

Turftimotej (Phleum nodósum L.), även kallad Vildtimotej är mycket vinterhärdig. Den har i första hand använts i specialblandningar för sportytor och är mindre lämplig för villagräsmattor. Ingår ofta i vägsläntsblandningar. Dess ganska breda och ljusgröna blad ger den ett avvikande intryck. Men den bibehåller sin färg ganska bra även under vinterhalvåret. Den är en snabbetablerad art och används som ett vinterhärdigt alternativ till engelskt rajgräs även om den är något svagare än sistnämnda.