Bladlöss i gräsmattan

Eftersom bladlössen lever på att suga näring från växter, kan de orsaka stor skada i en trädgård. En frisk planta kan oftast klara ett mindre bladlusangrepp men vid större angrepp kan växtens näringsbrist påverka tillväxthastighet, blomning, fruktproduktion medmera. Det finns också vissa bladlusarter som producerar ett enzym, som får växtens blad att rulla ihop sig. De ihoprullade bladen är känsliga för svampangrepp, vilket kan spridas till andra delar av växten, särskilt om plantan redan är försvagad av ett rejält bladlusangrepp.

Bladlusen har många naturliga fiender, inklusive den välkända nyckelpigan. Att använda sig av trädgårdsgifter som skadar nyckelpigor och andra bladlusätande varelser kan leda till svåra bladlusproblem senare. Nätvingelarver, parasitsteklar och blomflugelarver är bara några exempel på djur som kan hålla bladlössen i schack. Som nämnts tidigare i artikeln uppskattar myrorna den söta honungsdagg som produceras av bladlössen. Myror bruka därför vakta bladlössen noga och drar sig inte för att angripa och döda predatorer som försöker angripa bladlössen. Om man har svåra bladlusproblem i sin trädgård kan det därför vara idé att göra någonting åt myrkolonierna snarare än åt bladlössen.

Många olika tillvägagångssätt används idag för att avbryta bladlusangrepp i trädgården och varje trädgårdsodlare har ofta sin egen bestämda uppfattning om vilken metod som är bäst. När det gäller mindre angrepp kan det räcka med att spola de angripna växterna med kallt vatten, eftersom det kan få bladlössen att tappa taget och falla till marken. Detta fungerar dock bara om trädgården har gott om små rovdjur, som äter de nedfallna bladlössen, annars klättrar de tillbaka upp längs plantorna igen. Att skölja av växterna med såplösning är en annan populär metod som fungerar genom att kväva bladlössen. Såväl som alla andra insekter andas bladlössen genom huden och såpan hindrar dem från att ta upp syre. Det krävs emellertid att man träffar direkt på varje bladlus och detta kan vara svårt, särskilt om man har att göra med bladlöss, som får växtens blad att rulla ihop sig kring bladlusen och skydda den. En tredje metod är att använda något av de bekämpningsmedel som finns att köpa i trädgårdsbutiker.