Filtbildning i gräsmattan

Filt är dött växtmaterial som naturen inte kunnat bryta ned utan som bildat ett ogenomträngligt skikt under grässkiktet.

Det finns ett antal olika åtgärder för att minska filtlagret. Man kan bland annat eller använda sig av slagknivar. För känsligare ytor, till exempel prydnadsgräsmattor, kan man använda sig av en skonsammare metod med fjäderpinnar.

Borttagandet av filt ska ske när gräset är i god tillväxt, lämpligen under den senare delen av våren eller under den tidigare delen av hösten. Man ska undvika att ta bort filt tidigt på våren eller under torkperioder eftersom de oskyddade rötterna löper större risk för uttorkning.