Kirskål i gräsmattan

Kirskål

Kirskål (Aegopodium podagraria) är en av de mer storväxta, upp till 80 centimeter hög, och bredbladiga flockblommiga växterna.

Kirskål är vanlig i skugga och god jord, som i parker och gamla trädgårdar, men inskränkt till den sydliga hälften av det svenska floraområdet. Genom sina långa rötter blir kirskålen ett besvärligt ogräs, inte minst i gräsmattor. Bladen är två gånger 3-fingrade.

Kirskålens späda blad kan anrättas som kål - därav de vanliga namnen kirskål, skvallerkål och svallerkål. Kirskål infördes till Sverige av munkar, som läkeört mot bland annat gikt, och som grönsak. Därefter har den förvildats och spridit sig ordentligt, för att numera tillhöra ett av vanligaste ogräsen.

Om du drabbas av kirskål i gräsmattan, bör du se till att du klippar gräset lite oftare än normalt. Kirskålen gillar nämligen inte upprepade klippningar och självdör därför ganska snabbt efter ett tag. Om du inte vill att kirskålen breder ut sig till närliggande rabatter får du avgränsa gräsmattan med något ogenomträngligt material som du gräver ner 50 cm vertikalt.

Viktigast är dock att kirskålen aldrig tillåts gå i blom. Fröspridning är nämligen ett effektivt sätt för kirskålen att leva vidare.