Ogräs i gräsmattan

Ogräs är kärlväxter som växer på platser där de för människor inte är önskvärda.

Några av de vanligaste ogräsen i gräsmattan är mossa , vitgröe, groblad, klöver och maskrosor . De vanligaste ogräsen kan bekämpas med:

  • Granulatgödsel med tillsatt medel för ogräsbekämpning
  • Koncentrerat medel som späds med vatten och sprids med vattenkanna
  • Mossrivare eller vertikalskärare
  • Maskrosjärn