Snömögel i gräsmattan

snömögel

Snömögel är en växtsjukdom som orsakas av svampen Monographella nivalis. Svampen bildar ett täcke vilket leder till att växten inte får något syre.

Snömögel kan drabba gräsmattan och skapar vit-gul-bruna fläckar. Om gräsmattan har angripits av snömögel bör man kratta bort det döda gräset. När vårtemperaturen tillåter ska man dressa och så nytt gräs. Genom att undvika att lägga stora snövallar på gräsmattan minskar man risken för snömögel.