Gräsröjare, grästrimmer och skärverktyg

Gräsröjare kan utrustas med ett flertal skärverktyg av vilka de viktigaste är trimmerlina, plastknivar, gräsklinga, gräskniv och röjsågsklinga. En grästrimmer är normalt en mindre kraftig gräsröjare som använder trimmerlina eller plastknivar för enklare grästrimmning.

Trimmerlina
Trimmerhuvud finns i olika varianter med manuell, halvautomatisk eller automatisk utmatning av trimmerlinan. Normal, rund trimmerlina ger upphov till relativt hög ljudnivå. Det finns dock en tystare, annorlunda designad trimmerlina, som reducerar ljudnivån med ca 50% samtidigt som linans rotationshastighet accelererar snabbare jämfört med vanlig rund trimmerlina.

Plastknivar
Plastknivar är lämpliga för frodigt gräs och när det finns sten i terrängen. Väl synliga, utbytbara plastslagor, skonsamma mot träd och buskar.

Gräsklingor och gräsknivar
Gräsklingor och gräsknivar kan användas för gräsröjning och röjning av icke vedartad växlighet. Gräsknivar har normalt tre eller fyra tänder. Gräsklingorna, som är cirkelformade med normalt fyra eller åtta tänder, slår gräset så att det faller på klingans liv och därmed kan strängläggas i prydliga rader.

Röjsågsklingor
En gräsröjare har relativt begränsad motorstyrka, normalt inte över 40 cm3 och bör därför inte användas för annat än lättare röjningsarbeten. För en gräsröjare är en sågklinga idealiskt eftersom det ger en jämn sågrörelse. En sågklinga är dock direkt olämplig på en grästrimmer.