Sju Svanenmärkta gräsklippare

Klippo gräsklippare svanenmärkning logotyp

Vi sköter alla om våra trädgårdar och gräsmattor för att kunna njuta av dem. Men vi har också ett gemensamt ansvar för att naturen ska må bra.

Klippos miljötänkande innebär att vi nu har 7 Svanenmärkta gräsklippare. De måste leva upp till de hårdaste avgaskraven i världen, vilket bland annat innebär att utsläpp av kolväte och kväve är mycket låga. Det är bra både för miljön och för våra egna luftvägar. En Svanenmärkt Klippo-gräsklippare ska klara av att behålla dessa låga utsläppsnivåer också efter 4-5 års hård användning. Svanenmärkningen innebär också tuffare krav när det gäller buller och vibrationer – vilket gör klippningen behagligare. Så dra gärna dina grässtrå till vår gemensamma stack av miljömedvetande du också.

SIS miljömärkningskriterier för Svanenmärkning delar in gräsklippare i olika kategorier beroende på förmodad användningstid per år.

Kategori A – användningstid ca 30 minuter/vecka (privat bruk) Kategori B – användningstid ca 1 timme och 30 minuter/vecka (privat bruk) Kategori C – användningstid mer än 1 timme och 30 minuter/vecka (professionellt bruk)

Det som skiljer kategorierna åt är framförallt kraven på utsläppens storlek och att det slitprov motorn genomgår före mätning är längre och tuffare när det gäller framförallt kategori C.

Följande Klippo-gräsklippare är Svanenmärkta: Excellent SH, Excellent H, Comet S, Comet SH, Pro 17 H, Pro 19 H och Pro 19 SH.