Sekretesspolicy

Klippo uppskattar att du är intresserad av företaget och dess produkter. Vi uppmuntrar starkt att du noggrant läser denna Integritetspolicy innan du använder denna webbplats och eventuella underordnade webbplatser (tillsammans benämnda ”Webbplatsen”). Denna Integritetspolicy anger vilken slags information Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH och deras koncernföretag, dotterbolag och filialer (tillsammans benämnda KLIPPO) eller tredje part å KLIPPOS vägnar samlar in från denna Webbplats och vilka åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter. Om du inte samtycker till denna Integritetspolicy, får du inte använda denna Webbplats. Denna Integritetspolicy kan då och då ändras, så titta igenom den på nytt med jämna mellanrum.

Allmänt

Vänligen lägg märke till att för att delta i vissa av våra funktioner och aktiviteter och för att få tillgång till vissa av våra produkter och tjänster, krävs det att du på vissa delar av Webbplatsen tillhandahåller information som e-postadress, namn, postadress, telefonnummer och personnummer (”Personuppgifter”) som identifierar dig. Därför måste du fullt ut förstå och entydigt gå med på insamling, användning och överföring av sådana Personuppgifter enligt de villkor och förutsättningar som anges i denna Integritetspolicy.

Insamling och användning av Personuppgifter och annan användarinformation

Personuppgifter bevaras och administreras av KLIPPO och används för att underlätta användningen av våra produkter och/eller webbtjänster. Om du lämnar ytterligare Personuppgifter för att få information tillbaka från oss – exempelvis broschyrer och kataloger – samlar vi in och lagrar dessa uppgifter. Informationen gör det möjligt för oss att svara på din informationsförfrågan. Informationen kommer att lagras i en rimligt säker och skyddad miljö under så lång tid som KLIPPO anser att den kommer att förbättra kommunikationen med dig. Om du önskar ta bort vissa av eller alla dina uppgifter från vårt arkiv, ska du kontakta Husqvarna AB [relevanta post- och e-postadresser]. KLIPPO kan komma att fråga efter ytterligare icke-obligatorisk information från dig för att kunna förbättra kunskapen om kunderna eller för att genomföra direktreklamkampanjer eller för att bjuda in dig till tävlingar. Du avgör själv om du ska besvara sådana förfrågningar efter ytterligare information. KLIPPO samlar också in icke-personlig information om användningen av Webbplatsen. Denna information samlas in kollektivt och används endast för interna syften för att hjälpa oss att förbättra din webbupplevelse och för att underlätta ditt besök på Webbplatsen. KLIPPO kan komma att koppla denna information till Personuppgifter för att avgöra vilka användare som får tillgång till vilket material, vilket gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen. KLIPPO samlar inte avsiktligt in några Personuppgifter från barn under 18 års ålder och webbplatsen riktar sig inte mot sådana personer. Vi råder föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barns aktiviteter och intressen på nätet.

Överföring av Personuppgifter

KLIPPO kommer inte att överföra (annat än i routingsyfte) de Personuppgifter du tillhandahåller på Webbplatsen till tredje part, utom (a) om du har gett ditt medgivande; Cookies (kakor) (b) as may be required by law or court order; (c) to protect and defend the rights or property of KLIPPO; (d) to protect the personal safety of users of the Site; (e) to persons or companies with whom KLIPPO has contracts to carry out the internal operations of the Site or our business; or (f) we reasonably believe that they are subject to law, binding scheme or contract which upholds principles for fair handling and adequate level of protection of Personal Data. KLIPPO reserves the right to contact the appropriate authority at the company’s discretion if it notices activities that may be illegal or violate KLIPPOs terms of use.

Cookies

1.Webbplatsen kan använda en teknik kallad ”cookies”.

2.Den andra sorten är en så kallad sessionscookie. Den används för att hålla reda på exempelvis vilket språk du har valt på webbsidan. Under ditt besök på en webbplats sparas sådana cookies temporärt i din dators minne. En sessionscookie sparas inte länge på din dator och försvinner normalt när du stänger webbläsaren. Genom att använda sådana cookies hoppas vi på KLIPPO att bättre kunna rikta relevant information till våra besökare.

Om du inte önskar acceptera KLIPPOs användning av cookies, kan du i de flesta webbläsare konfigurera läsaren så att den avvisar cookies genom att ändra inställningarna för läsaren. Dock kan detta begränsa funktionaliteten och din nytta av Webbplatsen.

Kvalitet

KLIPPO åtar sig att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de Personuppgifter vi samlar in från dig är korrekta, fullständiga och aktuella.

Säkerhet

Även om KLIPPO inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa, kan du vara helt säker på att KLIPPO är mycket noga med att upprätthålla säkerheten vad gäller dina Personuppgifter och att förhindra att obehörig åtkomst genom användning av rimligt ändamålsenlig teknik och lämpliga interna rutiner.

Andra webbplatser

Webbplatsen kan ha länkar till tredje parts webbplatser.

Ändringar

KLIPPO förbehåller sig rätten att efter eget godtycke, när som helst och utan föregående meddelande ändra, göra tillägg i eller ta bort del av denna Integritetspolicy i dess helhet eller del av den.

Denna Integritetspolicy har senast uppdaterats den 07/03/11.