Hur ska jag göra när jag ska starta min Klippo med självstart?

Första starten när maskinen aldrig varit startad och fjädern inte är uppdragen:

 1. Se till så att den orangea nyckeln på motorn är i ”till” läge.
 2. Prima minst tre gånger.
 3. Håll inne säkerhetsbygeln.
 4. För fram startreglaget på ovanhandtaget tills det klickar i läge.
 5. Släpp inte bygeln.
 6. Dra igång maskinen med snöret på vanligt sätt.
 7. Maskinen startar.

Start när maskinen varit startad och fjädern är uppdragen:

 1. Se till att den orange nyckeln på motorn är i ”till” läge.
 2. Prima minst 3 gånger.
 3. Håll inne säkerhetsbygeln.
 4. För fram startreglaget så att det klickar till och motorn startar. Obs! Det är viktigt att trycka fram så att det verkligen klickar, annars går startmotorn tillbaka mot svänghjulet och drar upp fjädern igen men kanske bara halvvägs. När du gjort detta några gånger är där ingen kraft kvar i fjädern.

Start när maskinen stannat under klippning:

 1. Se till att den orange nyckeln på motorn är i ”till” läge och att det fi nns bensin i tanken.
 2. Prima tre gånger.
 3. Håll inne bygeln.
 4. För fram startreglaget på ovanhandtaget tills det klickar i läge.
 5. Släpp inte bygeln.
 6. Dra igång maskinen med snöret på vanligt sätt.
 7. Maskinen startar.