Hur hanterar jag min Klippo rotorklippare vid service?

När du skall rengöra din maskin undertill, byta kniv eller av någon annan anledning serva maskinen, hantera alltid maskinen med tändstiftet uppåt. I annat fall kommer oljan i motorn att rinna ut i luftfiltret eller ljuddämparen och ge dig problem. Du bör inte ha bensin kvar i tanken när du gör detta, bensin kan läcka ut.

Obs!
Tag alltid av tändhatten från tändstiftet när du arbetar med din maskin.

Om din maskin är utrustad med självstart, ladda alltid ut fjädern innan du arbetar under maskinen. Urladdningen av fjädern sker genom att du tar av tändhatten från tändstiftet. Gör ett startförsök och ”töm” fjäderkraften. Därefter vrider du den orangea nyckeln i läge off.