Varför ska jag använda originaldelar på min maskin?

Klippo lägger ner mycket arbete på att maskinerna skall fungera så klanderfritt som möjligt under lång tid. Vi vill gärna att denna målsättning skall gälla även efter att du servat din maskin. Alla delar i maskinen har sina egna små finesser och funktioner som kanske inte syns vid första ögonkastet utan först märks när man studerar dem i minsta detalj, dessutom kommer alla våra delar från samma kvalitetsfamilj som de delar som sitter på maskinerna när de är nya. Vi lämnar heller inte några garantier om du använder icke originaldelar, dessutom är maskinen då inte längre CE godkänd och vi kan inte ta något produktansvar. Fråga därför alltid efter Klippo Original när du skall köpa slit- och reservdelar eller få service på din maskin.